aktualności

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1!

 

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2017.5.1 oraz Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1

Comarch ERP Optima 2017.5.1 to ponad 120 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji programu. Dzięki nim praca z  programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Na podstawie wchodzącej w życie 01.06.2017 r. nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop
  i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych
  .
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24) obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
 • Dostosowano listę urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowo umożliwiając dodanie urzędu o typie inny.

Nowości Comarch ERP Optima 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/.
 • Rozszerzono zakres operacji seryjnych na liście kontrahentów umożliwiając zbiorczą modyfikację wielu parametrów kontrahenta.
 • Wprowadzono w programie Comarch ERP Optima obsługę kalendarza świąt, umożliwiając pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).
 • W module CRM Plus rozszerzono możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie Nowa funkcjonalność pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z różnego rodzaju pytań, by po seryjnym wygenerowaniu z nich ankiet, pracownicy lub handlowcy mogli zebrać dodatkowe informacje i opinie bezpośrednio od kontrahentów.
 • Umożliwiono w pracy rozproszonej przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg dokumentów.
 • Wprowadzono funkcjonalność delegacji zagranicznych.
 • Umożliwiono automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.
 • Udostępniono funkcjonalność seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiono księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Dodano możliwość wprowadzania cen towarów z czterema miejscami po przecinku.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego uzupełniania kodu na karcie towaru.
 • Umożliwiono zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML.
 • Rozbudowano funkcjonalność seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych/ magazynowych.
 • Udostępniono odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych bezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
 • W Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej wprowadzono funkcjonalność zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów.
 • W Rejestrze VAT dodano możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.
 • Wprowadzono kontrolę duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiono numerację Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku.
 • Wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.
 • Ułatwiono edycję czasu pracy w kalendarzach.
 • Umożliwiono dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik osobom pracującym
  w ramach samozatrudnienia.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W Analizach BI dodano raporty przeznaczone dla Biur Rachunkowych prezentujące dane m.in. o czasie i kosztach pracy operatorów, limitach kontrahentów, kwotach wynagrodzeń, statusach e-Deklaracji. Wprowadzono również raport zawierający ustawienia operatorów, który umożliwia łatwy przegląd aktualnej konfiguracji. Udostępniono nowe miary i wymiary: Liczba kontrahentów, Liczba Dokumentów, Liczba Produktów, Kontrahent Kraj, Raport KB, Waga w kg. Ułatwiono także proces konwersji do nowej wersji umożliwiając dokonanie migracji ze stacji terminalowej oraz wykonanie kopii zapasowej bazy BI przed rozpoczęciem procesu.

Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono nowy wygląd aplikacji – dostęp do obszaru Moje dane znajduje się teraz w górnej części okna.
 • Dodano nowe oznaczenie graficzne dla nieobecności Urlop wypoczynkowy na żądanie.
 • Na planie i czasie pracy umożliwiono podgląd legendy do oznaczeń graficznych.
 • Wprowadzono możliwość logowania do aplikacji osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.
 • Umożliwiono wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych.

Finansowanie IT - informacje Comarch ERP

 

Konkursy unijne z IT - zestawienie ogłoszonych naborów:

 

• Województwo opolskie

Konkurs 2.1.2 – inwestycje informatyczne firm sektora MŚP

Termin naboru: 19.03.2018 – 26.03.2018

• Województwo podlaskie

Działanie 1.5 – projekty inwestycyjne MŚP z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich objętych obszarem Natura 2000

Termin naboru: 19.03.2018 - 25.04.2018

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - cały kraj

Konkurs 4.2 – dla firm z branży przetwórstwa i handlu produktami rolnymi, dofinansowanie na rozwój działalności w tym zakup systemu ERP

 

Termin naboru: 19.06.2017 – 26.06.2017

                              

Nie tylko dotacje!

                Już w 10 województwach uruchomione zostały unijne pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Będą wspomagały przedsiębiorców sektora MŚP, którzy rozpoczynają dopiero działalność, nie mają  historii kredytowej albo zabezpieczeń koniecznych do zaciągnięcia pożyczki na rynku komercyjnym. Wśród inwestycji jakie można sfinansować z pomocą tych środków wskazywane są rozwiązania informatyczne.

 

Systemy Comarch ERP dostępne w leasingu PKO

 

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować o nowej ofercie finansowania przygotowanej dla naszych Klientów przez PKO Leasing. Obejmuje ona wszystkie elementy inwestycji IT: sprzęt informatyczny oraz licencje na oprogramowanie Comarch ERP wraz z wdrożeniem.

PKO TurboLeasing to wyjątkowo korzystne oprocentowanie oraz przede wszystkim szybkie i proste procedury.

Dlaczego leasing się opłaca?

 • rozłożenie kosztów inwestycji w czasie;
 • relatywnie niska cena w porównaniu z pożyczką;
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych – całość rat leasingowych oraz wpłata początkowa stanowią koszty uzyskania
 • przychodu, VAT opłacany jest stopniowo;
 • minimum formalności – decyzja leasingowa nawet w 15 minut!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Nowa wersja Comarch WMS 2017.5

 

Szanowni Państwo,
Udostępniliśmy najnowszą wersję Comarch WMS 2017.5, w której zostały rozwinięte zarówno możliwości grupowania dyspozycji magazynowych jak i zarządzania transportem poprzez integrację z kolejnym kurierem (DHL) oraz udostępnieniem dodatkowych opcji spedycyjnych.
 
Z nowych funkcjonalności Comarch WMS 2017.5 warto wymienić:

 • integrację z kolejnym spedytorem – kurierem DHL,
 • możliwość grupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
 • łączenie pozycji podczas grupowania dyspozycji,
 • obsługę rezerwacji ilościowych przy współpracy z Comarch ERP Altum,
 • inwentaryzację wewnętrzną kilku położeń lub partii towarów,
 • nadawanie wspólnego opisu oraz atrybutów dla zgrupowanych dyspozycji,
 • generowanie nowych dyspozycji podczas grupowania,
 • konfigurację dodatkowych elementów z poziomu SQL,
 • zmiany w interfejsie Comarch WMS Zarządzanie.

Comarch WMS 2017.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP Altum 2017.5.1, 2016.5.6
 • Comarch ERP XL 2017.1, 2016.3.4

Wraz z najnowszą wersją Comarch WMS mogą Państwo obsługiwać złożone procesy magazynowe.


Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016r. zakończyło się wsparcia dla aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn Online. Ostatnią wersją systemu Comarch ERP XL, z którymi aplikacja Mobile Magazyn Online 2013.4 będzie współpracować, jest wersja 2016.3.4 oraz jej ewentualne uaktualnienia.
 

Comarch Mobile 2017.5 - już dostępna!

 

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji Comarch Mobile, w której skupiliśmy się na dalszym uelastycznianiu aplikacji pod indywidualne potrzeby pracowników mobilnych. Nowa wersja to kolejne funkcjonalności, które jeszcze bardziej usprawnią pracę przedstawicieli handlowych, jak również asystentów sprzedaży.

Comarch Mobile 2017.5 to przede wszystkim:

 • nowe obiekty widoczne na karcie kontrahenta – numer PESEL, sekcja Księgowe oraz Dokument tożsamości, które mogą być wykorzystane do weryfikacji kontrahenta podczas dodawania lub jego edycji,
 • możliwość filtrowania działań w Terminarzu po dacie, wzorcu, typie, kontrahencie, rodzaju, co z pewnością usprawni wyszukiwanie konkretnego działania,
 • sprawne wyszukiwanie osób ankietowanych podczas realizacji ankiety,
 • możliwość pełnego rozliczania stanowiska kasowego wraz z zliczaniem ilości banknotów danego nominału,
 • zatwierdzanie dokumentu bez podpisu,
 • możliwość określania na elemencie dokumentu pracownika, dzięki któremu nastąpiła sprzedaż,
 • edycja oraz możliwość dodawania atrybutów do kontrahenta w Comarch Mobile Zarządzanie.

Comarch Mobile 2017.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP Altum 2017.1, 2016.6
 • Comarch ERP XL 2017.1, 2016.3.3
 • Comarch ERP Optima 2017.5.1

Nowa wersja Comarch Mobile 2017.1

 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o udostępnieniu najnowszej wersji Comarch Mobile 2017.1, w której poszerzamy możliwości pracowników mobilnych korzystających ze smartfonów oraz tabletów w terenie.
 
Z 51 nowości udostępnionych w aplikacji Comarch Mobile od wersji 2017.1 warto wymienić:

 • Weryfikację kontrahentów po numerze NIP w bazie GUS (realizacja pomysłu ze Społeczności),
 • Prezentację dostępności towarów na poszczególnych hurtowniach, magazynach zapewniających realizację wystawianego zamówienia,
 • Naliczanie dodatkowych kosztów na pozycji dokumentu (np. kosztów transportu),
 • Obsługę alternatywnych stawek VAT na pozycji dokumentów,
 • Możliwość filtrowania po wielu atrybutach jednocześnie,
 • Wyświetlanie grup atrybutów,
 • Automatyczną zmianę serii na dokumencie po zmianie magazynu,
 • Synchronizację not odsetkowych,
 • Optymalizację synchronizacji zdjęć dużych rozmiarów,
 • Możliwość naliczania cennika własnym zapytaniem SQL,
 • Wyświetlenie opisu na liście działań.

Jak zwykle nowa wersja to również pula usprawnień w funkcjonowaniu aplikacji.

Comarch Mobile 2017.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP Altum 2017.1, 2016.5.6,
 • Comarch ERP XL 2017.0.1, 2016.3.3,
 • Comarch ERP Optima 2017.3.1.

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.3.1

 

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2017.3.1

Comarch ERP Optima 2017.3.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i  poprawiają jego ergonomię. 

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w  przepisach: 

 • W związku z udostępnieniem przez GUS wzoru Sprawozdanie GUS Z-12 obowiązującego za 2016 r. umożliwiono wykonanie eksportu danych do programu GUS Z-12 za 2016 rok. 
 • Udostępniono sprawozdanie F-01 za rok 2017.
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r., wprowadzono nowy wzór wydruku i formularza deklaracji AKC-WW.
 • Dla deklaracji wywozowej Intrastat w pliku XML wypełniane jest pole nr 22 - numer identyfikacyjny VAT kontrahenta.

Nowości Comarch ERP Optima 2017.3.1, które zasługują na szczególną uwagę: 

 • Wprowadzono scalanie plików JPK_VAT – pliki JPK_VAT wygenerowane w innych bazach programu Comarch ERP Optima lub w programach innych producentów mogą zostać wskazane na liście plików JPK, połączone w jeden plik i wysłane.
 • Usprawniono dokumentowanie transakcji sprzedaży pomiędzy firmami i jednostkami budżetowymi, występującymi w roli kupującego.
 • W aplikacji Biuro Rachunkowe umożliwiono seryjne generowanie, wysyłkę oraz odbieranie UPO dla plików JPK_VAT.