Upgrade Premium Comarch ERP XL

Informujemy, że od dnia 1.08.2020 wprowadzamy do naszej oferty Upgrade Premium dla Comarch ERP XL.
Zakup Usługi będzie uprawniać Klienta Comarch ERP XL do korzystania ze wsparcia telefonicznego w zakresie funkcji Oprogramowania Comarch ERP XL.
Usługa Upgrade Premium dla Comarch ERP XL dostępna będzie wyłącznie w pakiecie rocznym.
Koszt Usługi to 5% wartości instalacji Klienta Comarch ERP XL liczonej na dzień złożenia zamówienia. Minimalna opłata za Usługę to 3900 zł.
Szczegółowe informacje na temat oferty zostaną Państwu oraz Klientom Comarch ERP XL przekazane w odrębnej korespondencji.

Comarch ERP XL | Futuriti: integracja eCommerce, automatyzacja ...

Nowa matryca stawek VAT – rewolucja w stawkach VAT

Z dniem 1 lipca 2020 r. zacznie w pełni obowiązywać nowa matryca stawek VAT. W obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne, nieporównywalne w skali ostatnich lat zmiany.

Kluczowe założenia reformy

Nowa matryca stawek VAT przewiduje w szczególności odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008, która ma zostać zastąpiona przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza instytucję tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej – dokumentu mającego oficjalnie potwierdzać prawidłowość stosowanej stawki VAT.

Zatem, nowa matryca stawek VAT to nie tylko zbiór przesunięć wybranych towarów i usług na planie stawek VAT.

Wyłączenie w nowej matrycy z obszaru preferencji np. krewetek i opodatkowanie ich 23% stawką VAT (dotychczas 5% VAT) może samo w sobie stanowić rewolucję m.in. dla podmiotów oferujących owoce morza – i to właśnie zmiany stawek na poszczególne świadczenia będą ostatecznie najistotniejsze z perspektywy podatników. Na nową matrycę warto spojrzeć jednak również z perspektywy systemowej.

Całościowe zrozumienie nowego systemu stawek VAT pozwoli podatnikom na sprawne i bezpieczne przygotowanie się do praktycznego wdrożenia nowej matrycy.

Nomenklatura Scalona – rewolucja w klasyfikacji

Jeśli podatnicy nie będą mogli (chcieli) samodzielnie rozstrzygać wątpliwości klasyfikacyjnych, będą mogli zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Można zadać sobie pytanie – czy nowa instytucja WIS to tylko proceduralny niuans? Przecież klasyfikację towarów i usług rozstrzygały dotychczas opinie klasyfikacyjne wydawane przez organy klasyfikacyjne…

Otóż WIS nie jest tylko proceduralnym niuansem, a prawdziwą rewolucją w świecie stawek VAT. Dodajmy wprost – rewolucją jak najbardziej pozytywną!

Podatnicy opierający stosowanie obniżonych stawek VAT o klasyfikację towarów i usług, w praktyce po raz pierwszy będą mogli w sposób wiążący dla organów potwierdzić prawidłowość stosowanej klasyfikacji i stawki.

Podatnicy nie będą musieli polegać już na opiniach organów statystycznych, których walor ochronny często był kwestionowany, a „rozstrzygnięcia” te bywały podważane nawet przez… same organy statystyczne!

Z wnioskami o wydanie WIS można występować już od 1 listopada 2019 r. Standardowo – wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 3 miesięcy, a opłata wynosi 40 złotych. Przykładowe WIS można odnaleźć na stronie: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka (choć niestety – wyszukiwarka ogranicza wyniki jedynie do 20).

Jedynie na marginesie warto dodać, iż WIS-y już teraz są wykorzystywane nie tylko w celach podatkowych. W niektórych branżach rozstrzygnięcia te stanowią bardzo ważny dokument – pozwalający uwiarygodnić pozycję kontrahenta oraz jasno wskazujący na prawidłowość stosowanej przez niego stawki.

Uwzględniając dotychczasową praktykę, kluczowa praktyczna wskazówka przy występowaniu o WIS to przede wszystkim przedstawienie argumentacji popierającej nasze stanowisko. Formularz wniosku o WIS nie przewiduje wprost miejsca na uzasadnienie proponowanej klasyfikacji – nie oznacza to jednak, iż podatnicy zostali pozbawieni takiej możliwości (np. w formie dodatkowego pisma).

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.3 już dostępna!

  Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2019.3 W najnowszej wersji dodaliśmy kolejne nowości, które objęły każdy z obszarów systemu. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na mechanizm, który automatycznie weryfikuje, czy rachunek bankowy kontrahenta – m.in. na moment realizacji przelewu – widnieje w bazie danych KAS. Przypominamy, iż od 1 stycznia 2020r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Zmiany w przepisach, oprócz nowej matrycy stawek VAT czy likwidacji odwrotnego obciążenia, przewidują także od 1 listopada 2019r. obowiązek stosowania mechanizmu  podzielonej płatności (MPP, split payment) w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi (dotyczy około 150 grup towarowych określonych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT) przy spełnieniu określonych warunków. Comarch ERP XL w wersji 2019.3 jest przygotowany na wszystkie te nowelizacje.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na zalety wynikające z szybszego wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT dzięki wykorzystaniu mechanizmów rozpoznawania tekstu Comarch OCR (dostępny już od wersji 2019.1). System automatycznie rozpozna na podstawie skanów oraz plików (pdf, obrazy)  dane dotyczące kontrahenta, numery, daty oraz kwoty. Funkcja przetwarzania OCR jest dostępna bezpośrednio na liście rejestru VAT jak również w Comarch DMS.
Oprócz tego przygotowaliśmy zupełnie nową aplikację Comarch Magazynier, którą można bardzo szybko uruchomić do obsługi procesów wydań i przyjęć do/z magazynu za pomocą terminali przenośnych. Dyspozycje  pochodzą bezpośrednio z dokumentów handlowych, produkcyjnych czy zamówień i mogą być natychmiast realizowane przez magazyniera na kolektorze danych.
Działy technologiczne/ konstrukcyjne w firmach produkcyjnych mogą natomiast korzystać z nowego narzędzia tj. kreatora BOM. W trzech krokach można szybko utworzyć strukturę materiałową, a tym samym technologię produkcyjną czy kompletacyjną.
Tylko w pierwszych 9-ciu miesiącach tego roku, decyzję o zakupie Comarch ERP XL podjęło przeszło 250 firm, a wśród nich tak znane marki jak m.in.: KRISPOL Sp. z o.o., R&G PLUS Sp. z o.o., CURTIS Development Sp. z o.o. czy Hoop Polska Sp. z o.o.. Cały czas notujemy również bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży wynoszący blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Spośród pozostałych nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.3 warto wymienić:
Nową matrycę Stawek VAT
Możliwość dodania „zestawu” na dokument w postaci niepowiązanych ze sobą indeksów towarowych
Obsługę załączników na promocjach
Usprawnienia ergonomiczne i możliwość generowania nowych dokumentów na podstawie Umów
Parametryzację sposobu wyliczania realizacji planu sprzedaży w CRM
Zmiany w zakresie przeliczania dostępności produktów/ materiałów na Planie produkcji
Dostosowanie współpracy ECOD/EDI do wymagań Castoramy