Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.3 już dostępna!

  Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2019.3 W najnowszej wersji dodaliśmy kolejne nowości, które objęły każdy z obszarów systemu. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na mechanizm, który automatycznie weryfikuje, czy rachunek bankowy kontrahenta – m.in. na moment realizacji przelewu – widnieje w bazie danych KAS. Przypominamy, iż od 1 stycznia 2020r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Zmiany w przepisach, oprócz nowej matrycy stawek VAT czy likwidacji odwrotnego obciążenia, przewidują także od 1 listopada 2019r. obowiązek stosowania mechanizmu  podzielonej płatności (MPP, split payment) w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi (dotyczy około 150 grup towarowych określonych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT) przy spełnieniu określonych warunków. Comarch ERP XL w wersji 2019.3 jest przygotowany na wszystkie te nowelizacje.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na zalety wynikające z szybszego wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT dzięki wykorzystaniu mechanizmów rozpoznawania tekstu Comarch OCR (dostępny już od wersji 2019.1). System automatycznie rozpozna na podstawie skanów oraz plików (pdf, obrazy)  dane dotyczące kontrahenta, numery, daty oraz kwoty. Funkcja przetwarzania OCR jest dostępna bezpośrednio na liście rejestru VAT jak również w Comarch DMS.
Oprócz tego przygotowaliśmy zupełnie nową aplikację Comarch Magazynier, którą można bardzo szybko uruchomić do obsługi procesów wydań i przyjęć do/z magazynu za pomocą terminali przenośnych. Dyspozycje  pochodzą bezpośrednio z dokumentów handlowych, produkcyjnych czy zamówień i mogą być natychmiast realizowane przez magazyniera na kolektorze danych.
Działy technologiczne/ konstrukcyjne w firmach produkcyjnych mogą natomiast korzystać z nowego narzędzia tj. kreatora BOM. W trzech krokach można szybko utworzyć strukturę materiałową, a tym samym technologię produkcyjną czy kompletacyjną.
Tylko w pierwszych 9-ciu miesiącach tego roku, decyzję o zakupie Comarch ERP XL podjęło przeszło 250 firm, a wśród nich tak znane marki jak m.in.: KRISPOL Sp. z o.o., R&G PLUS Sp. z o.o., CURTIS Development Sp. z o.o. czy Hoop Polska Sp. z o.o.. Cały czas notujemy również bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży wynoszący blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Spośród pozostałych nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.3 warto wymienić:
Nową matrycę Stawek VAT
Możliwość dodania „zestawu” na dokument w postaci niepowiązanych ze sobą indeksów towarowych
Obsługę załączników na promocjach
Usprawnienia ergonomiczne i możliwość generowania nowych dokumentów na podstawie Umów
Parametryzację sposobu wyliczania realizacji planu sprzedaży w CRM
Zmiany w zakresie przeliczania dostępności produktów/ materiałów na Planie produkcji
Dostosowanie współpracy ECOD/EDI do wymagań Castoramy