Nowa matryca stawek VAT – rewolucja w stawkach VAT

Z dniem 1 lipca 2020 r. zacznie w pełni obowiązywać nowa matryca stawek VAT. W obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne, nieporównywalne w skali ostatnich lat zmiany.

Kluczowe założenia reformy

Nowa matryca stawek VAT przewiduje w szczególności odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008, która ma zostać zastąpiona przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza instytucję tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej – dokumentu mającego oficjalnie potwierdzać prawidłowość stosowanej stawki VAT.

Zatem, nowa matryca stawek VAT to nie tylko zbiór przesunięć wybranych towarów i usług na planie stawek VAT.

Wyłączenie w nowej matrycy z obszaru preferencji np. krewetek i opodatkowanie ich 23% stawką VAT (dotychczas 5% VAT) może samo w sobie stanowić rewolucję m.in. dla podmiotów oferujących owoce morza – i to właśnie zmiany stawek na poszczególne świadczenia będą ostatecznie najistotniejsze z perspektywy podatników. Na nową matrycę warto spojrzeć jednak również z perspektywy systemowej.

Całościowe zrozumienie nowego systemu stawek VAT pozwoli podatnikom na sprawne i bezpieczne przygotowanie się do praktycznego wdrożenia nowej matrycy.

Nomenklatura Scalona – rewolucja w klasyfikacji

Jeśli podatnicy nie będą mogli (chcieli) samodzielnie rozstrzygać wątpliwości klasyfikacyjnych, będą mogli zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Można zadać sobie pytanie – czy nowa instytucja WIS to tylko proceduralny niuans? Przecież klasyfikację towarów i usług rozstrzygały dotychczas opinie klasyfikacyjne wydawane przez organy klasyfikacyjne…

Otóż WIS nie jest tylko proceduralnym niuansem, a prawdziwą rewolucją w świecie stawek VAT. Dodajmy wprost – rewolucją jak najbardziej pozytywną!

Podatnicy opierający stosowanie obniżonych stawek VAT o klasyfikację towarów i usług, w praktyce po raz pierwszy będą mogli w sposób wiążący dla organów potwierdzić prawidłowość stosowanej klasyfikacji i stawki.

Podatnicy nie będą musieli polegać już na opiniach organów statystycznych, których walor ochronny często był kwestionowany, a „rozstrzygnięcia” te bywały podważane nawet przez… same organy statystyczne!

Z wnioskami o wydanie WIS można występować już od 1 listopada 2019 r. Standardowo – wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 3 miesięcy, a opłata wynosi 40 złotych. Przykładowe WIS można odnaleźć na stronie: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka (choć niestety – wyszukiwarka ogranicza wyniki jedynie do 20).

Jedynie na marginesie warto dodać, iż WIS-y już teraz są wykorzystywane nie tylko w celach podatkowych. W niektórych branżach rozstrzygnięcia te stanowią bardzo ważny dokument – pozwalający uwiarygodnić pozycję kontrahenta oraz jasno wskazujący na prawidłowość stosowanej przez niego stawki.

Uwzględniając dotychczasową praktykę, kluczowa praktyczna wskazówka przy występowaniu o WIS to przede wszystkim przedstawienie argumentacji popierającej nasze stanowisko. Formularz wniosku o WIS nie przewiduje wprost miejsca na uzasadnienie proponowanej klasyfikacji – nie oznacza to jednak, iż podatnicy zostali pozbawieni takiej możliwości (np. w formie dodatkowego pisma).